<> ՊՈԱԿ-ի ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ,ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ, ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ,ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ , ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՄԱՍԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2018թ. —01.10.2018թ. ժամանակահատվածի համար

Koghes_01.10.18

Continue reading »

ՀՀ Լոռու մարզի Կողեսի հիմնական դպրոցի լիցենզիաներ, լիցենզիա տալու հրամանի հավելված,հայտարարություն, 2018-2019 ուս.րավա դասարաններում աշակերտների առկա և թափուր տեղեր

ՀՀ ԿԳ նախարարի Կողեսի հիմնկան դպրոցին լիցոնզիա տալու մասին հրամանի հավելվածԴպրոց ընդունվելու հայտարարությունԿողեսի հիմնական դպրոցի 2018-2019 ուստարվա փաստացի սովորողների և առկա թափուր տեղերի թիվը ըստ դասարաններիՀիմնական հանրակրթական ծրագրի լիցենզիաՏարրական հանրակրթական ծրագրի լիցենզիա

Continue reading »
1 2 3